Stadgar

Spread the love

Stadgar

 § 1.Sveriges Tamigelkottförening är en ideell förening som upprättats för att sprida kunskap och entusiasm kring det djur som vi kallar Tamigelkottar där oftast Afrikansk Pygméigelkott och Egyptisk Långörad Igelkott ingår. Men även personer med andra igelkottarter är också välkomna att ansluta sig.

 §2.Föreningen saknar politiska grunder eller religiösa åsikter.

 § 3.Föreningen ska i avsikt för skyddsfrågor försöka påverka myndigheter för att främja statusen och miljön för tamigelkottar här Sverige.

 §4. Precis som katt & hundägare ska du som igelkottägare kunna registrera din tamigelkott. Du som uppfödare ska kunna registrera dina framtida eller nuvarande kullar. Allt för att motverka inavel i Sverige.

 § 5. Enligt L108, §14 ska 1-10 igelkottar hållas på 20 kvm. Vi anser att detta ej utgör en säker miljö för ett så pass litet djur som igelkotten är. Igelkottar är känsliga för kyla och bör kunna hållas på uppvärmd plats. Detta är svårt att reglera på en yta av 20 kvm. Sveriges Tamigelkottförening arbetar för att igelkotten ska gå under husdjursregler och få mer rimliga krav på yta. En igelkott bör kunna hållas på 3 kvm, därefter 2kvm per extra individ. Vi anser att man i ställt bör öka kraven för aktivering och miljöberikning för igelkotten så som hjul, gömställen och böklåda ect.

 § 6.Som igelkottintresserad i Sverige ska du kunna vända dig till föreningen föratt ställa frågor och få svar angående det mesta som har med ditt köp av igelkott eller ditt allmänna intresse för igelkotten att göra. Vi hjälper dig att hitta en uppfödare som följer föreningens riktlinjer för en seriös avel.

 § 7. Medlemskap är till för alla som stödjer föreningens syften och stadgar. Medlemskap erhålles genom att full betalning och registrering inkommit till föreningen. Medlemsavgift fastslås av Sveriges Tamigelkottförening och avlägges årligen.