Kontakt

Spread the love

Föreningens mail: sveriges.tamigelkott.forening@gmail.com Kontaktuppgifter styrelsen  

Vide ordförande: Felicia Lund E-mail: felisha@live.se

Kassör: Angelica Hallberg E-mail: Angelica.hallberg@hotmail.com Tele nr: 072 318 00 59 Sekreterare:

Hanna-Katayon ” Lala” Särner E-mail: real.lovers.write.letters@hotmail.com

Suppleant: Mats O Johansson E-mail: mats1967@hotmail.com